O nas

Gymnasium am Moltkeplatz – najstarsza i najbogatsza w tradycje szkoła w Krefeld.

Powstała w roku 1819 z fundacji A.W. Scheutena zgodnie z jego ostatnią wolą zawartą w testamencie i jest dziś nowoczesnym gimnazjum koedukacyjnym, które umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością.

Gymnasium am Moltkeplatz kładzie nacisk na :

 • wszechstronne wykształcenie ogólne
 • krytyczne myślenie
 • poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie społeczne.

Nauka w dziewięcioletnim gimnazjum kończy się ogólnym egzaminem dojrzałości ( maturą ).

Dzięki pełnej zaufania współpracy z rodzicami oraz intensywnej pomocy ze strony grona nauczycielskiego uczniowie mogą liczyć na indywidualne wsparcie.

Podstawę kształcenia w Gymnasium am Moltkeplatz stanowią zajęcia szkolne, które mają na celu przekazywanie wiadomości, umiejętności i kluczowych kwalifikacji.

W zakresie języków obcych uczniowie mogą wybierać :

od klasy 5 – język angielski i łaciński

od klasy 7 – język francuski lub łaciński, jeśli w klasie 5 wybrali język angielski – muszą zaś wybrać język angielski, jeśli w klasie 5 wybrali łacinę

od klasy 9 – język francuski.

W starszych klasach gimnazjalnych „Moltke” proponuje bogatą ofertę przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym i rozszerzonym w kooperacji z Ricarda-Huch-Gymnasium z Krefeld.

Ponadto szkoła oferuje zajęcia dodatkowe: językowe, sportowe i artystyczne, np.

 • język hiszpański w klasie 11
 • piłkę siatkową, koszykową i hokej na lodzie
 • chór i orkiestrę
 • chemię w klasie 8 i informatykę dla klas średnich.

Możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi daje uczniom „Moltke” lepsze perspektywy na przyszłość.

Informatyka może być wybierana od klasy 9 albo w klasie 11 jako kurs podstawowy. Edukację w Gymnasium am Moltkeplatz uzupełniają dwutygodniowa praktyka w zakładzie pracy w klasie 11 oraz systematyczne doradztwo zawodowe i naukowe.

Odbywające się regularnie wycieczki klasowe, np. do Muzeum Rzymsko-Germańskiego i Domu Historii, obozy narciarskie w klasie 10 i obozy naukowe w klasach starszych umacniają wzajemne relacje między uczniami oraz uczniami i nauczycielami.

Gymnasium am Moltkeplatz jest zaprzyjażnione z dwiema szkołami partnerskimi: VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i High School w Charlotte/USA.

Uczniowie klas starszych opiekują się swoimi młodszymi kolegami i pomagają samorządom poszczególnych klas.

Również w myśl zasady „uczniowie pomagają uczniom” starszoklasiści prowadzą niektóre koła zainteresowań. Ich sukcesem było też zdobycie przez wiele drużyn sportowych tytułu mistrza miasta. „Moltke” zdobywało wielokrotnie miano najbardziej „wysportowanej” szkoły w Krefeld.

Jednym z elementów działalności szkoły jest odbywające się cztery razy w roku forum „Moltke”. Znane osobistości wygłaszają tu swoje referaty i oferują społeczności szkolnej oraz mieszkańcom Krefeld szerokie spektrum tematów z najrozmaitszych dziedzin jak polityka, historia, gospodarka i medycyna.

Rodzice, nauczyciele i uczniowie angażują się społecznie w wiele przedsięwzięć, np.

 • „Ludzie dla ludzi”
 • organizacja dożywiania dla ubogich i potrzebujących
 • pomoc humanitarna dla terenów objętych wojną
 • święto szkoły i wieczory muzyczne
 • akcje specjalne.

Szkołę naszą wspiera również z dużym zaangażowaniem Towarzystwo Przyjaciół i Protektorów.

Themenbild
Gymnasium am Moltkeplatz
Moltkeplatz 12
47799 Krefeld
Tel.: (02151) 937110
Fax: (02151) 9371126
E-Mail: infoatmoltke [dot] de